Hyrylän palvelukeskushanke tulee vielä valtuuston tiedoksi, kuntastrategiaa kiiteltiin

Valtuuston kokouksen aluksi juhlistettiin valtuutettu Kirsti Ruislehdon pyöreitä vuosia. Kirstille luovutettiin Tuusulan standaari ja muhkea kukkakimppu.

Minut valittiin pöytäkirjantarkastajaksi, joten olin tarkkana kuin porkkana.

§ 135 Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu
Pykälän käsittelyn yhteydessä Tuusulan Puolesta (Tupu) esitti päätökseen lisäystä, jota hiottiin vielä neuvottelutauon aikana: valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen tuomaan tammikuun 2022 loppuun mennessä Hyrylän palvelukeskushankkeen tilannekatsauksen tiedoksi pykäläasiana.

Hyrylän palvelukeskuksen ​asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi päätettiin liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa/k-​m2 ja toimisto-​ ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa/k-​m2. Tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 %.

§ 136 Lisämääräraha kiinteän omaisuuden ostoon, 2021
Tuusula varaa talousarvioon vuosittaiseen maanhankintaan kolme miljoonaa euroa. Tämän vuoden varauksesta on jo käytetty n. 2,6 miljoonaa euroa. Nyt tarjolle on tullut kiinteistö, joka sijoittuu Hyrylän laajentumissuunnan osayleiskaavan alueelle, Ruskela–Vanhakylä–Ritasjärvi-osayleiskaavan alueelle sekä yleiskaava 2010 alueelle (tarkemmin kunnanhallituksen pöytäkirjassa 27.8.2021). Rahalle on tiedossa täsmällinen käyttökohde, siksi päätöksentekokin oli jouhevaa: päätettiin myöntää lisämääräraha.

§ 137 Arviointikertomus 2020, toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
Arviointikertomus on käsitelty kaikilla toimialueilla ja lautakunnissa ja niiltä on saatu vastaukset/ kommentit tarkastuslautakunnan huomioihin. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.

Uuden tarkastuslautakunnan pj. Jussi Salonen nosti esille erityisesti koronapandemian ja siihen liittyvät hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet sekä kilpailun henkilöstöstä. Aiemmin tarkastuslautakuntaa luotsannut Aarno Järvinen muistutteli pitämään huolta siitä, että tarkastuslautakunnan hyvät havainnot siirtyvät myös teoksi ja tulevaan talousarvioon.

§ 138 Kuntastrategia valtuustokaudelle 2021–2025
Tässä pykälässä päätettiin ns. strategiapohjasta, eli pääotsikoista ja tavoitteista, joiden alle sitten jatkotyössä määritellään tarkemmat strategiset tavoitteet ja teot ja niille mittarit. Sanoja ja asioita on pyöritelty valtuustonkin tasolla jo juhannusviikolta alkaen, minkä lisäksi se on ollut käsittelyssä kunnanhallituksessa ja muissa luottamuselimissä sekä henkilöstöllä.

Keskustelussa kysyttiin mistä Tuusula Tuusulana kumpuaa? Mikä strategiassa erottaa meidät muista kunnista? Missä strategiassa näkyy se elämisen taide? Kaivattiin myös sellaisia sanoja kuin “henkilöstö”, “omakotitontti”, “joustavuus”. Strategiapohjaa ja siihen johtanutta prosessia kiiteltiin, samoin sitä, että ylätason tavoitteita ei ole liikaa.

Sanoja ei viilattu enää, vaan pohja hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Itse pidän tärkeänä sitä keskustelua, joka prosessissa on käyty, sillä keskustelun kautta sanoilla on myös syvempi ja tarkkarajaisempi yhdessä sovittu sisältö.

Lopullisesta strategiakokonaisuudesta päätetään joulukuussa 2021.

§ 139 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten valinta ja lautakunnan asettaminen 2021–2025
Tuusula on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen isäntäkunta ja seuraavat kaksi vuotta myös lautakunnan puheenjohtaja tulee Tuusulasta.

Tupu esitti asian palauttamista valmisteluun, sillä se katsoi, että lautakuntien paikoista olisi pitänyt neuvotella kuntatasolla, ei piiritasolla. Yhteistoimintasopimuksessa mainitaan, että paikat valitaan kunnassa.

Äänestyksessä palautus ei menestynyt, joten valtuusto nimesi lautakuntaan seuraavat henkilöt:

MIka Heino (kok.) pj./ varalle Milla Siiri (kok.)
Eeva Särkiniemi (ps.)/ varalle Pasi huuhtanen (ps.)
Antti Vaittinen (kesk.)/ varalle Jari Hagström (sd.)
Jari Anttalainen jätti Tupun puolesta päätökseen eriävän mielipiteen.

§ 140 Ilmoitusasiat / muut asiat
Illan aloitteet:

  • Eeva-Liisa Nieminen (vihr.): Sikokallion alueesta luonnonsuojelualue
  • Hanna Catani (vas.): Digitaalisen hallinnon edistäminen kustannustehokkuuden, toimintavarmuuden sekä demokraattisen päätöksenteon eri toimijoiden tasa-arvon lisäämiseksi.
  • Kati Lepojärvi (tupu): Palveluverkon avaaminen myös modulaariselle rakentamiselle.

§ 141 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän (Ridasjärven päihdehuoltokeskus) perussopimuksen muuttaminen (lisäpykälä)
Valtuuston listalle lisättiin viime viikolla tämä pykälä, joka loppujen lopuksi jouduttiin kuitenkin palauttamaan valmisteluun Tuusulasta johtumattomista syistä. Kyseessä on pitkä prosessi, jossa Ridasjärven päihdehuoltokeskuksen perussopimusta pyritään muuttamaan niin, että sinne voitaisiin ottaa asiakkaita muualtakin kuin nykyisistä omistajakunnista. Nykymuotoisena keskuksen palveluita voidaan myydä muille kunnille vain enintään viiden prosentin tai 500 000 euron osuuden verran koko liiketoiminnasta (hankintalaki) ja esim. Keusote ei voi osoittaa keskukseen asiakkaita.

Outi Huusko