Monimuotoinen lähiluonto suojelee terveyttä

Ihmisen hyvinvointi on täysin riippuvainen muun luonnon hyvinvoinnista. Emme saa käyttää muuta luontoa harkitsematta, vaan meidän täytyy vaalia kaikkien ekosysteemien elinvoimaisuutta. Meidän tulee taata monimuotoiset luonnonympäristöt myös lastemme lapsille. Siihen...