Yleisessä keskustelussa esim. tekstiviestipalstalla ja sosiaalisessa mediassa peräänkuulutetaan kuntapäättäjien toimia milloin mihinkin asiaan. Keskustelussa hämärtyy usein se, mistä kuntatasolla päätetään, ja mitkä asiat tulevat valtakunnan päätöksenteosta, lainsäädännöstä tai vaikkapa kaupparyhmittymän strategiasta.

Kunnan tehtävänä on järjestää lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat esimerkiksi päivähoito, perusopetus, terveydenhuolto, sosiaali- ja vanhustenhuolto, katujen ylläpito ja vesihuolto. Kuntien tehtäviin kuuluvat myös muun muassa kirjasto, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdehuolto ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät kuten ympäristöluvat. Osa palveluista tuotetaan kuntayhtymissä tai muuten yhdessä. Kunta voi järjestää myös muita kuin lakisääteisiä palveluita.

Kunnanvaltuusto päättää veroprosentista ja kiinteistöveroista, mutta esim. kiinteistöveron ala- ja ylärajat määritellään laissa. Kunnat saavat myös valtionapua, jolla korvataan lakisääteisistä palveluista syntyviä kuluja. Uusimpana esimerkkinä tästä on oppivelvollisuuden pidentäminen, jonka kustannukset valtio on luvannut korvata.

Kunta vastaa maankäytöstä, eli kaavoituksesta. Kunta päättää, mihin uusi asuin- tai teollisuusalue tai katu tulee, rakennetaanko kerrostaloja vai pientaloja ja kuinka lähiluonto huomioidaan. Kaavoitusta, asuinrakentamista ja liikennettä säätelee kuitenkin Tuusulassakin MAL-sopimus, jossa on asetettu tavoitteet esimerkiksi vuosittaisille vuokra-asuntojen tuotantomäärille.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta kunta voi päättää laajalti monista asioista: minkä kokoisissa ryhmissä ja millaisessa oppimisympäristössä lapset opiskelevat, tarjotaanko oppilaille oppitunteja yli lain määrittelemän minimin ja paljonko rahaa esimerkiksi koulu- ja päiväkotiruokaan satsataan. Opetussisällöt tulevat valtakunnallisista opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmista.

Teistä ja kaduista vastaa joko kunta tai ELY-keskus. Teiden kunnostuksesta, aurauksesta, turvallisuusjärjestelyistä ja vaikkapa pyörätien rakentamisesta päättää siis tieosuudesta riippuen jompikumpi.

Tuusulan julkinen liikenne on pääosin HSL:n tuottamaa. Tuusulalla on HSL:n hallituksessa varajäsen, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. HSL päättää linjoista, mutta niitä suunnitellaan yhdessä kunnan kanssa. Parhaiten joukkoliikenteeseen voi vaikuttaa käyttämällä sitä. Toinen hyvä tapa on vastata liikkumiskyselyihin ja linjastosuunnitelmiin.

Kunta tekee myös edunvalvontatyötä. Sitä tehdään muun muassa soten (Keusote), liikennehankkeiden (VR/Väylä) ja HSL:n osalta.

Osan kuntalaisten käyttämistä ja kaipaamista palveluista tuottaa yksityinen sektori. Kunta voi kaavoituksella ja aktiivisella elinkeinopolitiikalla vaikuttaa siihen, millaisia yksityisiä palveluita kunnassa on, mutta kampaamoita, kauppoja ja kahviloita ei synny kunnan päätöksellä. Yritykset syntyvät sinne, missä on asiakaskuntaa.

Kuntavaaleissa äänestäessäsi valitset ihmisiä päättämään siis näistä asioista.

Tuusulan vihreät

Kirjoitus on julkaista Keski-Uusimaassa 3.2.2021.