Vihreiden ehdokas Tuusulan pormestariksi on Outi Huusko. Tuusulan vihreät valitsi pormestariehdokkaansa ylimääräisessä kokouksessaan torstaina 11.2.2021.

Outi Huusko on ollut kuntapolitiikassa mukana vuodesta 2013. Hän on toiminut mm. kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa ja on kunnan konsernijaoksen jäsen ja varavaltuutettu. Huusko on toiminut pitkään Uudenmaan vihreiden piirihallituksessa ja puheenjohtajana vuodesta 2020.

Huusko työskentelee toimitusjohtajana sata henkilöä työllistävässä valtakunnallisessa viittomakielen tulkkauspalveluita tuottavassa osuuskunnassa. Huuskolla on vankka kokemus sekä yleisjohtamisesta että henkilöstöjohtamisesta. Huusko on toiminut myös koko viittomakielialan aktiivisena edunvalvojana. Suurelle yleisölle Huusko on tullut tutuksi toimiessaan viittomakielen tulkkina hallituksen korona-ajan tiedotustilaisuuksissa.

– Pormestariehdokkuus on huikea luottamuksenosoitus. Olen siitä sekä kiitollinen että ylpeä, Huusko sanoo.

– Pormestarin tärkein tehtävä on vahvistaa kunnan poliittista johtamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Pormestarimallissa valtuuston tahto ohjaa vahvemmin kunnan toimintaa. Samalla poliittinen vastuunkanto vahvistuu, sillä pormestarin on lunastettava paikkansa sekä äänestäjien että valtuuston edessä.

Päättäjänä Huusko on kuunteleva, asiakeskeinen, sinnikäs ja kova tekemään töitä.

– Pyrin oikeudenmukaisuuteen. Vahvuuteni on kyky hahmottaa rakenteita ja johtaa niiden kautta. Talousosaamista olen kartuttanut yritysmaailmassa ja johtamisopinnoissa. Hyvä viestintä ja ihmisten osallistaminen ovat minulle erityisen tärkeitä ammatillisen taustani vuoksi, Vuoden Vihreäksi järjestöaktiiviksi vuonna 2020 valittu Huusko sanoo.

Huusko on asunut Tuusulassa vuodesta 2001, ensin Nuppulinnassa ja vuodesta 2014 Jokelassa. 54-vuotiaan Huuskon perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi aikuista lasta.

Tuusulan vihreät pitää Outi Huuskoa erinomaisena pormestariehdokkaana Huuskon laajan osaamisen ja kunnallisessa päätöksenteossa vahvasti esille tulleen yhteistyökykynsä vuoksi.

– Outin takana seisoo koko jäsenistömme. Päädyimme asettamaan pormestariehdokkaamme jo kuntavaalien alla, koska haluamme edistää avoimuutta päätöksenteossa, Tuusulan vihreiden varapuheenjohtaja Annika Lappalainen sanoo.

Tuusulan vihreät nimesi kokouksessaan myös kolme uutta ehdokasta kuntavaaleihin. He ovat Sini Halm (kauppatieteiden maisteri), Jaana Kellosalmi (ohjaamopalvelupäällikkö) ja Mari Vesa (FM, ympäristötarkastaja).

Tuusulan vihreät on nimennyt tähän mennessä 19 ehdokasta kuntavaaleihin. Yhdistyksen aiemmin nimeämät ehdokkaat ovat
Outi Huusko (toimitusjohtaja, viittomakielen tulkki YAMK)

Mika Joensuu (nuorisopäällikkö, yhteisöpedagogi AMK)

Otto Kallioranta (filosofian maisteri, äidinkielen aineenopettaja)

Heli Karjalainen (filosofian lisensiaatti, yksikönjohtaja)

Petteri Lahtinen (tekninen päällikkö, yrittäjä)

Annika Lappalainen (yksikönpäällikkö, sosionomi AMK)

Eeva-Liisa Nieminen (opettaja, filosofian tohtori)

Ringa Prauda-Rydgren (opiskelija)

Kaarle Ranta (kulttuurituottaja)

Jarno Rantanen (myyjä)

Marita Rinne (erityisopettaja)

Hanna Rintala (lääkäri)

Ulla Siimes (sit.) (toiminnanjohtaja, MuM)

Marianna Simo (viestintäsuunnittelija)

Sanna Tuhkunen (muusikko, soitonopettaja)

Eeva-Mari Vehkanen (varhaiskasvatuksen opettaja)