Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaaliohjelma

Vihreät hyvinvointipalvelut – yhdenvertaisesti meille kaikille

Z

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastuspalveluiden uudistus on välttämätön.

Niukkenevat resurssit vaativat uudenlaista ajattelua palveluiden järjestämiseksi, toimivaa palveluohjausta sekä vahvaa panostusta ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat meille kaikille.

Yhdenvertainen yhteiskunta pitää huolen erityisesti heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, kuten ikääntyneistä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujista sekä pienituloisista, ja huomioi palveluiden järjestämisessä myös Suomeen muuttaneet ihmiset.

Kestävä ja yhdenvertainen yhteiskunta auttaa tulevat sukupolvet alkuun elämässään.

Panostus lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä perheiden matalan kynnyksen palveluihin ja koulujen oppilashuoltoon on ensiarvoisen tärkeää.

Hyvinvointipalveluiden järjestäminen on myös ilmastokysymys ja ilmastonmuutoksen torjunta terveysteko.

Huomioimalla ympäristön tilan voimme jo nyt suunnata resursseja tulevaisuuden terveyskysymysten ratkomiseen.

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on palveluiden perusta.

Hyvinvointialue on työnantaja, joka haluaa sitoutua työntekijöihinsä. Työn joustavuus ja työntekijöiden osallisuus töiden suunnittelussa sekä kehittämisessä lisäävät työn mielekkyyttä.

Palveluiden kehittämisessä pidetään huolta, että palvelut toimivat hyvin yhteen.

Palvelupolkujen on oltava sujuvat. Työnjaon kunnan ja alueen välillä hyvinvointipalveluissa pitää olla selkeä.

ALUEVAALIEN VAALIPÄIVÄ ON SUNNUNTAI 23.1.2022.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022.

Ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022.

Löydä oma ehdokkaasi täältä