Tuusulassa on käynnissä pormestarijärjestelmän arviointi, mikä on herättänyt keskustelun myös sosiaalisessa mediassa ja lehden sivuilla. Onpa ehdotettu jo paluuta kunnanjohtajamalliin.

Meillä on ollut pormestari ja apulaispormestarit nyt vajaat neljä vuotta. Kunnallinen päätöksenteko ja ennen kaikkea tehtyjen päätösten vaikutukset ovat usein sellaisia, joiden tuloksista päästään nauttimaan vasta vuosien päästä. Neljän vuoden aikajänteellä olemme nähneet jo paljon hyvää. Toki myös paljon kehitettävää. Tästä on hyvä jatkaa!

Kun siirryimme pormestarimalliin, teimme samanaikaisesti lukuisia muita muutoksia sekä hallintosääntöön että käytäntöihin. Tämä tiivistettiin ajatukseen ”Teemme yhdessä uutta Tuusulaa”. Ehkä itse pormestari on jäänyt vieraaksi, mutta väitämme, että kuntalaiset ovat saaneet nauttia päätöksenteon sujuvoitumisesta, virkamiesten ja luottamushenkilöiden paremmasta yhteydestä, toimialojen yhteistyöstä ja kuntalaisten parantuneista vaikutusmahdollisuuksista.

Joku on osallistunut Riihikalliossa puistojoogaan, toinen käynyt uimassa Jokelan lammen uudella uimarannalla tai maastopyöräillyt sille suunnitelluilla ja talkoilla kunnostetuilla reiteillä. Sekä lapset että aikuiset ovat päässeet pois sisäilmaongelmaisista tiloista ja uusia tiloja on suunniteltu ja suunnitellaan tilalle. Pormestari ei suinkaan ole näitä asioita omin pikku kätösin tehnyt, mutta ne ovat kaikki esimerkkejä uudenlaisesta ja nopeammasta, kuntalaista lähempänä olevasta tekemisestä ja päätöksenteosta.

Ihmisillä on erilaisia kriteerejä pormestaria kohtaan ja myös kritiikkiä valintatapaa kohtaan. Ensimmäinen on ymmärrettävää, jälkimmäinen usein väärinkäsitystä. Valtuuston enemmistön täytyy olla valittavan henkilön takana, yhden ryhmän päätös tai yhden henkilön äänisaalis ei tähän riitä. Yksikään puolue ei Tuusulassa tule olemaan niin iso, että voisi yksin valita pormestarin. Siihen tarvitaan enemmistö.

Toinen yleinen kritiikki ja väite on, ettei pormestari voisi esittää taloudellisesti vaikeita päätöksiä, kun hänellä on tarve miellyttää kaikkia. Kuitenkin esimerkiksi Tampereella on viety läpi yli 50 miljoonan euron tasapainotusohjelma tällä kaudella pormestarijohtoisesti.

Me koemme, että yksi pormestarin tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky yhteistyöhön ja kyky johtaa poliittista toimintaa. Pormestari ei johda kuntaa yksin, vaan yhdessä kansliapäällikön kanssa. Ammattijohtamista painotetaan kansliapäällikön valinnassa. Hän vastaa operatiivisesta johtamisesta.

Tulevalla valtuustokaudella olisi tärkeää, että kaikki valtuutetut osallistuivat yhdessä luotuihin rakenteisiin ja yhteiseen päätöksentekoon. Toivomme, että tulevaan valtuustoon ei muodostu hallitus–oppositio-asetelmaa, jossa pormestarikoalitio neuvottelee ja tekee enemmistöllään päätökset ja siihen osallistumattomat keskittyvät vastustamaan ja kritisoimaan. Tämä ei ole hyväksi kunnalle.

Uskomme, että kaikki haluavat sitoutua yhdessä edistämään Tuusulan hyvinvointia.

Outi Huusko
Tuusulan vihreiden pormestariehdokas 2021

Ilona Toivanen
Tuusulan vihreiden pormestariehdokas 2017

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 18.2.2021.