Pitkittynyt koronakriisi on edelleen käynnissä. Kriiseissä kaikki voimavarat menevät tilanteesta selviämiseen, ja pitkän aikavälin seuraukset tulevat näkyviin vasta viiveellä. Koronakriisin alkaessa oli nähtävissä yhteisöllistä toimintaa ja huolenpitoa kanssaihmisistä. Naapureille käytiin kaupassa ja lähipiiristä pidettiin huolta. Ruoka-apu toimi ja oli helppo keino auttaa. Palvelut ottivat monella tasolla melkoisen digiloikan, mikä hyödyttää monia ihmisiä palveluiden saavuttamisessa.

Maaliskuussa julkaistussa ja koronavuotta arvioivassa sosiaalibarometrissa todettiin, että heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteiden hoidossa on onnistuttu kaikkein heikoimmin. On selvää, että puurohiutalepaketti ei riitä, vaan sen hyödyntämiseksi tarvitaan kattila, vettä, sähköä ja kyky keittää puuroa. Tämä esimerkki toimii niin konkretian tasolla, kuin vertauskuvana.

Tulevilta päättäjiltä vaaditaan myös Tuusulassa ymmärrystä siitä, että jokaisella kriisillä on seurauksensa ja jäljet saattavat seurata pitkällä aikajänteellä. Kukapa voisi unohtaa 1990-luvun lamaa.

Me kirjoittajat olemme huolissamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Heistä, joille pelkät puurohiutaleet eivät riitä. Heistä, joiden voimat, taidot tai osaaminen eivät riitä puurohiutaleiden – saati digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen.

Iloksemme luimme, että valtioneuvosto on alustavassa elpymis- ja palautumissuunnitelmassaan kertonut, että haavoittuvassa asemassa olevien palveluvelan purkuun on varattu 230 miljoonaa euroa. Pidetään huolta, että rahat kohdennetaan sellaisiin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palveluihin, jotka ovat sekä entistä tehokkaampia ja asiakaslähtöisempiä että erityisesti saavutettavissa olevia.

Tarvitsemme tulevaisuudessakin oikeita ihmisiä ja kohtaamisia. Tämän varmistamisessa merkittävä rooli Tuusulassa on erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalla unohtamatta toimialueet läpäisevää yhteistyötä. Tärkeää on myös varmistaa, että kunnan ja Keusoten palveluiden saumaton yhteistyö toimii, eikä palveluiden verkkoon jää ihmisen mentäviä aukkoja.

Tarvitsemme sitoutumista palveluiden kohdentamiseksi kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Jaana Kellosalmi
ohjaamopalvelupäällikkö
kuntavaaliehdokas 2021
Tuusula

Annika Lappalainen
yksikönpäällikkö
kunnanhallituksen jäsen
kuntavaaliehdokas 2021
Tuusula

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 11.4.2021