Hyvinvointikertomusta, veroprosentteja ja koulukuljetuksia

| marras 8, 2021 | Valtuustoblogi

§147 Valtuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017–2021.

Elisa Laitila (tupu) käytti erinomaisen puheenvuoron hyvinvointikertomuksesta ja nosti esiin mm. pitkäaikaistyöttömien kasvavan määrä, asunnottomuuden ja nuorten asioita. Puhetta täydensivät upeasti mm. Aarno Järvinen, Mira Lehtinen ja Jussi Salonen.

§148 Valtuusto käsitteli neljännesvuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2021.

Talousarvioon tehtiin määrärahalisäyksiä: käyttötalouteen 2,25 miljoonaa euroa, investointeihin 0,475 miljoonaa euroa sekä tuloslaskelmaan lisää verotuloja miljoona euroa.

§149 Valtuusto hyväksyi veroprosentit vuodelle 2022.

Samoilla mennään kuin tänä vuonna.

  • tulovero 19,75 %
  • yleinen kiinteistövero 1,15 %
  • vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,48 %
  • muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
  • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,00 %
  • yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65 %

§150 Valtuuston ja kunnanhallituksen kokous- ja seminaariaikataulu hyväksyttiin.

* * * * * * * *

Pykälissä 151–115 käsiteltiin valtuustoaloitteita, jotka liittyivät lähikouluihin, koulukuljetuksiin ja niiden arviointeihin sekä sisäliikuntahallin rakentamiseen Jokelaan.

Vs. sivistysjohtajaksi valittu Tiina Simons (Onnea Tiina! ♥ ) antoi selvityksen koulukuljetuksiin ja Koululiitu-ohjelmaan liittyvistä asioista. Pykälästä käytettiin runsaasti puheenvuoroja. Kati Lepojärvi (tupu) esitti Koululiitu-järjestelmän uudelleen arviointia koskevan aloitteen palauttamista uudelleen valmisteluun. Lopputulemana valtuuston puheenjohtaja esitti kaikkien kolmen koulukuljetuspykälän palauttamista valmisteluun ja näin sitten yksimielisesti tehtiin.

Aloitteita jätettiin

  • Tunnetaitojen opetuksen pilotoinnista Tuusulan kouluissa (Laura Nyholm, tupu)
  • K9-tyyppisen kulttuuri- ja liikuntakortin laajentaminen vähävaraisille (Annika Lappalainen, vihr.)
  • Hankintaosaamisen kehittäminen Tuusulassa (Ari Koponen, ps.)
  • Nuorisovaltuuston aloite valtuustopaikkojen lisäämiseksi kahteen edustajaan.


Valtuuston kokouksen raporteerausvuorossa oli tällä kertaa Annika.

Kokouksen voi katsoa myös jälkikäteen osoitteessa julkinen.fi.

Valtuustoaloite

Tuusulassa pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli 225 vuonna 2020. THL:n mukaan yli puolet toimeentulotuen asiakkaista kokee aineellista puutetta eli vaikeuksia suoriutua ruokaan, lääkärikäynteihin tai lääkkeisiin liittyvistä kuluista. Tällaisissa tilanteissa liikuntaan ja kulttuuriin liittyviin pääsymaksuihin ei juurikaan ole varaa.

Kulttuurin ja liikunnan merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä tiedostetaan Tuusulassakin laajasti. Tuusulan kuntastrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia ja ehkäistä yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kulttuurin ja liikunnan mahdollistaminen kaikille kuntalaisille on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellistä.

Tuusulassa on käytössä yhdeksäsluokkalaisille K9-kortti, jolla nuoret saavat käyttää maksutta joitakin paikallisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita.

Esitän, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, esimerkiksi pitkäaikaisille perustoimeentulotuen asiakkaille.

Annika Lappalainen

Jenni Järvinen ja Simo Kuusterä luovuttivat valtuustolle yli 2000 ihmisen allekirjoittaman adressin Rykmentinpuiston metsän säilyttämiseksi.