Talousarviokokous sujui hyvässä yhteistyössä, vaikka saimmekin pyyhkeitä

| joulu 14, 2021 | Valtuustoblogi

Budjettivaltuuston lista on perinteen mukaisesti yltäkylläisen täynnä asiaa. Paitsi budjetti, myös kaavoitussuunnitelma ja lukuisia muita kohtia. Odotettavissa oli pitkä kokous, myös jouluillallinen. Kokous on läsnäolokokous, vaikka korona-aikaan olikin ihan Hesaria myöten puhetta, että tulisi olla mahdollisuus myös hybridiosallistumiseen.

Kokous oli pituudestaan huolimatta onnistunut. Entiset jakolinjat eivät näkyneet äänestyksissä, ainakaan ehdottoman selvinä. Se tuntui lupaavalle. Hyvää oli myös yksimielisyys pysäköintitalon jatkoneuvotteluista Avain-yhtiön kanssa. Metsäasia ei valitettavasti tullut ratkaisuun.

Joululahjaksi saimme pyyhkeet. Olisiko se sitten vähän huumoria sen jälkeen, kun joskus saimme tiukat pipot.

Aktiivisuuspisteet annan Tupun ryhmälle. Siitä tuli paljon ehdotuksia. Asioihin oli perehdytty, ja niihin esitettiin muutoksia. Kiitokset voi myös antaa valtuutetuille ja kaikille osallistujille siitä, että maskeja pidettiin hyvin tarkkaan ja myös FFP2-maskeja oli tarjolla.

Toivotan kaikille hyvää joulua!

Eeva-Liisa Nieminen

§ 163 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma
Tähän asiakirjaan kannattaa tutustua. Yhteisen helmemme virkistyskäytön lisäämiseksi on vaikka minkälaisia suunnitelmia ja karttoja. Tuija Reinikainen (tupu): Jopa sata sivua asukkaiden mielipiteitä. Tuija tekee investointiosassa esityksen lintutornista.

§ 164 Sammonmäki
Ei keskustelua.

§ 165 Kaavoitussuunnitelma 2022–2025
Kaavoitussuunnitelma löytyy täältä.
Jussi Salonen (tupu) ehdotti, että Anttilanranta II suunnitelma otetaan pois.
Kati Lepojärvi (tupu): Lahelanpelto III nostetaan kärkihankkeeksi.
Anttilanranta-äänestys: pohjaesitys 32, Jussi Salosen esitys 17, 2 tyhjää, eli ei muutosta suunnitelmaan.
Kati Lepojärven esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 166 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2022–2024

§ 167 Kasvun ja talouden hallintaohjelma
Aila Koivunen (sd.): Poistetaan vajaakäyttöisistä kiinteistöstä Rivieran ranta Kellokoskelta. On vain vähän alueita, joista pääsee vesistöjen rannalle. Esitys Rivieran poistosta tuli hyväksytyksi 39–11, 1 tyhjä.
Outi Huusko (vihr.) pyysi päivityksen kehitettävistä kiinteistöstä. Se luvattiin kevään mittaan. Outin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Laura Åvall (kok.) esitti, että selvitetään ulkoistuksia ja palvelujen toteuttamista yhteistyössä yritysten tai yhdistysten kanssa. Esitys hyväksyttiin äänin 37–14.

Neuvottelutauko. Aiheena pysäköintitalo. Jatkettiin klo 17.15.

§ 168 Talousarvio ja taloussuunnitelma
Ryhmäpuheenvuorot. Ryhmien puheenjohtajat esittivät budjettipuheenvuoronsa ja ilmaisivat joulun toivotukset. Nostan joitain kohtia jokaiselta.

Kokoomus, Laura Åvall: vastuullinen taloudenpito, jotta pystytään turvaamaan palvelut, talous tulee olla kunnossa. Rohkeasti tartuttava kaikkiin keinoihin, myös palveluiden ulkoistuksiin.

Tuusulan puolesta, Anna Yltävä: On välillä pysähdyttävä ja mietittävä, miten suunnitelmia voi muuttaa ja päivittää. Miten Tuusulassa liikutaan, millaista rakentamista, millainen palveluverkko. Miten saadaan mukaan kolmas ja neljäs sektori. Hyvinvointialueeseen valmistautuminen. Tuusulan vahvuudet huomioitava, metsien merkitys asukkaiden hyvinvoinnille.

Perussuomalaiset, Johanna Sipiläinen: Monimuotoinen asuminen. Konsulttien käyttöä harkittava. Eri puolelle Tuusulaa uusia työpaikkoja.

SDP, Aarno Järvinen: Pidettävä huoli, että kasvu jatkuu. Asukasluvun kasvu ilon aihe. Rakentamisen keskittyminen Etelä-Tuusulaan ongelma. Sekä Jokelaa että Kellokoskea tulee kehittää. Soten siirtyminen hyvinvointialueelle askarruttaa. Huoli investoinneista.

Keskusta, Anu Åberg: Kiertotalous ja modulaariset rakennukset. Onko kestävän kehityksen mukaista, että rakennukset tehdään vain 30 vuodeksi?

Vihreät, Annika Lappalainen: Kouluinvestointien totettaminen aikataulussa on tärkeää. Poukkoileva politiikka ei ole hyvästä. Vihreiden ryhmäpuheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan tämän blogin lopusta.

Vasemmistoliitto, Hanna Catani: Hyvinvointiin panostaminen on hyvä investointi. Mielenterveys. Puistot, ulkoilualueet tärkeitä. Tuusulalla tulee olla resilienssiä eli selviytymisen taitoa. Kiinnitti huomion joulukuun liian pitkään kokoukseen ja myös kokouksemme terveysturvallisuuteen.

Jouluaterialla saimme perinteiset joulusyömiset. Sen jälkeen siirryttiin budjetin käsittelyyn. Puheenvuoroja sai käyttää koko budjettikirjasta, ettei käyty sivu sivulta, mikä joskus on ollut tapana. Puhututtavia aiheita oli lintutorni, Rakennus 10, Taidekasarmi.

Äänestykset:
Pasi Huuhtasen (ps.) esitys Rakennus 10:n määrärahan poistamisesta hävisi äänin 36–14, 1 tyhjä.
Lintutorni: Äänestyksen jälkeen päätettiin ottaa pois suunnitelmasta Tuija Reinikaisen (tupu) esityksen mukaisesti.
Osallistuvan budjetoinnin markkinointiin käytettävän rahan katto: Sanna Kervisen (kok.) esitys voitti. 31–18, 2 tyhjää.
Kirsti Ruislehto (sd.) teki Arto Lindbergin (sd.) kannattamana lisäysesityksen: Käynnistämme Linjatien kevyen liikenteen väylän suunnittelun.

Kaksi toimenpidealoitetta, jotka liittyvät pysäköintitaloon ja Suutarintien kerrostalojen rakentamiseen. Niitä käsiteltiin ryhmien välisissä neuvotteluissa ja niihin liittyi kaikkien ryhmien yksimielisyys.

Janne Mellin (kok.) teki Sanna Kervisen (kok.) kannattamana toimenpidealoitteen. Sivulla 122 varattu 200 000 euron määräraha Koy Hyrylän pysäköintitalon osakkeiden hankintaa varten arvioidaan seuraavassa valtuuston kokouksessa. Valtuusto edellyttää kunnanhallitusta:

  • neuvottelemaan sopimuskumppanin (Avain-yhtiöt) kanssa pysäköintitalon toteuttamisesta,
  • neuvottelemaan sopimuskumppanin (Avain-yhtiöt) kanssa Suutarintien asemakaavan toteuttamisesta, tavoitteena parantaa uuden asuinalueen houkuttelevuutta erilaisille asujille, mm. varmistaen suurempien perheasuntojen rakentuminen Suutarintien alueelle, erilaiset hallintamuodot (ml. myyntikohteet), laadukas miljööseen sopiva arkkitehtuuri sekä pysäköintimahdollisuus tontilla omistusasuntojen yhteyteen esimerkiksi tonttijakoa muuttamalla tai muilla ratkaisuilla,
  • kutsumaan koolle ylimääräisen valtuuston kokouksen tammikuussa 2022 jossa asiakokonaisuus käsitellään.

Valtuusto hyväksyi toimenpidealoitteen yksimielisesti.

Tein itse seuraavan esityksen:

“Metsän tuottovaatimukset perustuvat metsän kasvuodotuksiin. Suuri osa Tuusulan metsistä on lähimetsiä, jotka asukkaat kokevat tärkeiksi virkistykseen ja liikuntaan. Myös uusille asuinalueille halutaan lähimetsä. Uudessa metsien ja puistojen suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon asukkaiden muuttuneet arvostukset. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja, monimuotoisuuden ylläpitäjiä ja virkistyksen ja liikunnan mahdollistajia. Kaavoitettaessa uusia alueita tulisi pyrkiä säästämään puustoa ja kasvillisuutta.”

Esitys: Luovutaan metsänmyyntitulojen 200 000 euron tuottovaatimuksesta. Kunnan metsiä hoidetaan metsänhoidollisten tarpeiden mukaan ilman tuottovaatimusta.”

Siitä ei äänestetty, koska puheenjohtaja vakuutti, että 200 000 euron tavoite ei ole kunnanhallituksen jo tekemän päätöksen mukaan ole sitova. Toivon niin. Ehkä jatkan aloitteen tekemisellä, koska asia on erittäin tärkeä ja tulisi ratkaista lisärahoituksella. Mikäli myyntitulot pienenevät, myös kunnossapidon rahat pienenevät.

Jussi Salonen (tupu) puolusti vapaaehtoistyön koordinaattorin tarvetta kuitenkaan tekemättä esitystä.

Kati Lepojärvi (tupu) toi esille kouluverkon investointien kulujen kasvun. Puheenvuorossaan toi esityksen modulaaristen ja muuntojoustavien rakennusten käyttämisestä. Tällöin rakennuksia voisi tarpeen mukaan muunnella tarpeiden mukaan. Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka käytti puheenvuoron moduuleista.

Liisa Palvas (tupu) käytti puheenvuoron yhteisötilojen jatkon puolesta.

§ 169 Virkojen perustaminen vuonna 2022
Valtuusto päätti, että esityslistassa esitetyt uudet virat perustetaan Tuusulan kuntaan vuonna 2022.

§ 170 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2022
Valtuusto päätti, että esityslistassa esitetyt toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2022.

§ 171 Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi
Valtuusto päätti merkitä tiedoksi Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arvioinnin.

§ 173–176 luottamustoimihenkilöiden vaihtuminen
Uskotut miehet ja keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi olla vaaleissa ehdokkaana. Siksi näitä vaihdoksia.

§ 177 Hakeutuminen UNICEFIN Lapsiystävällinen kunta -malliin
Vastaus aloitteeseen. Anu Åberg (kesk.) kiirehti hakeutumista ensi kevään hakuun, kun viime keväänä ei ehditty.

§ 178 Tuusulan tapahtumatuotanto kuntastrategiaan
Lauri Untamo (kok.) patisti kuntaa suomaan rahoitusta tapahtumiin. Kaupunkien menestyksen takana on usein tapahtuman avulla kirkastettu brändi.

§ 179 Aloite Kirkonkylän koulun siirtymisestä väistötiloihin
Tämä asia on jo ehditty ratkaista

§ 180 Ilmoitusasiat
Pasi Huuhtanen (ps.) esitti aloitteen pienten koulujen minimioppilasmäärän laskemisesta 40 oppilaaseen koulun säilymisen kriteerinä.
Kuntalaisaloite suoran bussilinjan saamiseksi Hyvinkään sairaalaan ja Helsinkiin.

§ 181 Lea Ahosen eroaminen keskusvaalilautakunnasta

Kokous päättyi klo 21.10.

Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoro talousarviokokouksessa 13.12.2021:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kokousta ruudun takaa seuraavat.

Käsittelemme jälleen talousarviota keskellä koronapandemiaa, joka yllätti lähes kaksi vuotta sitten meidät kaikki. Pandemia on tuonut mukanaan haasteita niin kuntalaisille kuin meille kuntana. Olemme kuntana lähteneet varautumaan koronan jälkihoitoon koronaexitin avulla. Talousarviossa tämä näkyy esimerkiksi joinakin henkilöstölisäyksinä, jotka ovat erittäin tarpeellisia. Pidämme myös hyvänä suuntaa, että vakinaistamme määräaikaisuuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta ja varaudumme sijaisuuksiin vakituisen sijaishenkilöstön avulla.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen talousarvion kirjaukseen, jonka mukaan puunmyyntiin budjetoidut tulot eivät ole sitovia. Puun myynnistä tulee tuloja sekä metsien ja puistojen hoitamisesta että esim. rakentamisen alta kaadetuista puista. Hankintaa eivät kuitenkaan ohjaa eurot, vaan se, millaisia metsänhoidollisia tarpeita meillä on. Samaa ajattelua on hyvä jatkaa talous- ja puistometsänhoitosuunnitelman päivittämisessä, jota on suunniteltu ensi vuodelle.

Investoinneistamme suuri osa kohdistuu kouluverkon toteuttamiseen. Investointien avulla pystymme varmistamaan kaikille tuusulalaislapsille turvalliset ja terveelliset tilat niin kouluissa kuin varhaiskasvatuksessa. Pidämme tärkeänä näiden investointien toteuttamista aikataulussa.

Valtuustoryhmämme on huolissaan pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvista kuluista, joita tässäkin talousarviossa on korotettu kuluvaan vuoteen verrattuna. Ensi vuonna näemme tärkeänä työllistämistoimien vahvistamisen, jotta emme ole ensi vuonna enää samassa tilanteessa. Tähän tarvitsemme koko kunnan yhteistä vahvaa tahtotilaa ja käytännön toimia. Kyse ei ole ainoastaan rahasta vaan myös kuntalaisten hyvinvoinnista.

Toivomme jatkossakin linjakasta, pitkälle tähtäävää, kestävää politiikkaa, joka pohjautuu hyvään, tänä syksynä hyväksyttyyn strategiaan. Poukkoileva politiikka lisää kuntamme kustannuksia. Virkahenkilöiden suunnittelutyölläkin on hintansa. Toivomme että me kaikki päättäjinä sitoudumme tehtyihin päätöksiin ja rakennamme kaikille kuntalaisille hyvää Tuusulaa.