Hyvinvointialueiden valtuustot valitaan tammikuun aluevaaleissa. Valtuuston tärkein tehtävä on varmistaa, että alueelle saadaan toimivat pelastus, -sosiaali -ja terveyspalvelut.

Vaalikentillä yksi kuuma kysymys lienee se, mitkä palvelut keskitetään ja mitkä tuotetaan ns. lähipalveluina. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä (Keusote) on juuri tehnyt päätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen osalta (yhtymävaltuusto 18.11.2021). Terveyskeskusverkko säilyy entisellään ja kiirevastaanotto keskitetään kahteen laajan palvelun yksikköön, Hyvinkäälle ja Järvenpäähän. Lisäksi meitä palvelee Hyvinkään sairaala ja kotisairaala, jossa esim. leikkauksesta kuntoutuva potilas saa tarvittavan hoidon kotona. Tulevaisuudessa alueella tulee olemaan kaksi laajan palvelun perhekeskusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto ei siis heti käyne palveluverkon kimppuun.

Sen sijaan valtuuston pitää ensi vuoden aikana päättää hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudesta niissä raameissa, jotka lainsäädäntö antaa. Kyse on noin 200 000 asukkaan palveluista, sadoista miljoonista euroista vuosittain ja tuhansien ihmisten työpaikasta. Uusi hyvinvointialue ottaa vastuun näistä 1.1.2023 alkaen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on hillitä menojen kasvua väestön vanhetessa ja huoltosuhteen heiketessä. Tämä edellyttää palveluiden järjestämistä entistä fiksummin ja kustannustehokkaammin. Digi -ja etävastaanotot ja liikkuvat palvelut ovatkin jo tulleet perinteisten palvelumuotojen rinnalle. Sähköisten palveluiden käytön lisääntyminen voi parhaimmillaan myös vapauttaa resurssia tarpeellisten lähipalveluiden tuottamiseen. Etäpalvelut voivat madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä, jolloin tarvittava hoito saadaan nopeasti käyntiin. Kaikki eivät toki voi käyttää sähköisiä palveluita ja aina on tilanteita, joissa lähipalvelut ovat välttämättömiä. Etäpalveluita pitää myös kehittää nykyistä helppokäyttöisemmiksi ja saavutettavammiksi.

Järkevästi rakennettu organisaatio, toimiva hallinto ja hyvä henkilöstöpolitiikka ovat kuin rakennustelineet, jotka ovat tukena, kun rakennetaan tai remontoidaan. Kun tukirakenne on kunnossa, henkilöstö voi keskittyä olennaiseen, eli omaan asiantuntijatyöhönsä. Voimavaroja jää myös toiminnan kehittämiseen ja palveluiden uudelleen muotoiluun yhdessä henkilöstön ja palveluiden käyttäjien kanssa.

Hyvinvointialueet voivat tuntua hallintohimmeliltä, mutta nämä himmelit ovat jatkossa vastuussa monista sinunkin arkeasi koskettavista palveluista. Siksi on tärkeää, että valtuustoihin valitaan myös erityisesti hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöstä kiinnostuneita ihmisiä sote – ja pelastuspalveluosaajien rinnalle.

Äänelläsi on parantava vaikutus. Äänestä aluevaaleissa!

Outi Huusko (vihr)
aluevaaliehdokas Keski-Uudellamaalla
Tuusulan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsen
Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 2.1.2022