Professorit Kaisu Pitkälä ja Pekka Mäntyselkä tuovat esiin kirjoituksessaan (HS 14.1.), miten terveyskeskusten osuus terveysmenoista on supistunut 20 %:sta vuonna 2000 osuuteen 13 % vuonna 2017. Näin ollen haukan osan terveysmenoista ahmaisee aina kasvavasti kallis erikoissairaanhoito. Kuitenkin, jos pyritään pitämään kustannukset kurissa, keskittäminen ja ihmisten luota kauaksi ja aina kauemmaksi sijoittuminen eivät tuo todellisia säästöjä. Sekä ihmisten että kokonaiskustannusten kannalta pitäisi pyrkiä puuttumaan asioihin mahdollisimman lähellä perusterveydenhoidossa, eikä odottaa, että joudutaan kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin. Lääketiede on kehittynyt ja hoidot parantuneet, mikä on erinomaista. Kuitenkin mikäli perusterveydenhoito toimisi, voitaisiin mahdollisesti välttää erikoissairaanhoitoa. Samassa lehdessä esitetään, miten Suomi kuluttaa terveydenhoitoon pienemmän osan bruttokansantuotteesta ja vähemmän henkeä kohden kuin useimmat Länsi-Euroopan maat. Toki voidaan selittää, että ollaan tehokkaita, mutta samaan aikaan kaikuu perusterveydenhoidon asiakkaiden valitus.

Mielestäni asiakkaiden palaute tulee ottaa vakavasti ja siihen vastata. Hyvinvointialue on asukkaan koti ja turva, johon yhteydenotto pitää olla helppoa, tehokasta ja ystävällistä. Lähiterveysasemat on säilytettävä, ja on kehitettävä terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisyn palveluja. Pitkien etäisyyksien alueella tulee taata kulkeminen toimipisteisiin.

Olen syksystä lähtien osallistunut Hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään. Siellä olen nähnyt, että strategiat, organisaatiokaaviot ja monenmoiset rajapintayhteistyön menettelyhahmotelmat näyttävät paperilla hienoilta. Miksi kuitenkin käytännössä joka puolelta kuuluvaan palautteeseen ei osata vastata? Miten yhteydenotto edelleenkin on niin hankalaa, miten terveysasemia ainakin teoriassa uhataan lopettaa ja miten ylipäätään digi ja etävastaanotot voisivat kaikkien asiakasryhmien kohdalla korvata aidon kohtaamisen?

Eeva-Liisa Nieminen
Kunnanvaltuutettu, Tuusula
Hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsen
Aluevaaliehdokas

Teksti on julkaistu Keski-Uusimaassa 17.1.2022