Pysäköintihankkeessa peruutettiin, vaikka Hyrylässä on ilmeinen tarve autopaikoille

Maanantaina 24.1.2022  järjestettiin ylimääräinen valtuuston kokous, jossa oli kaksi varsinaista päätösasiaa:

Avain Yhtiöt Oy, esisopimus ja tonttien myynti, Suutarintie, joiden osalta merkittiin esisopimus ja kolmen asuinkerrostalotontin myynti Avain Yhtiölle tiedoksi.

Pykälässä käsiteltiin myös Jussi Salosen esittelemä Tupun toimenpidealoite, joka tähtää asuntojen isompaan keskikokoon Tuusulassa. Tällä hetkellä ei keskipinta-alasta ole Tuusulassa olemassa sääntelyä. Toimenpidealoitteessa esitettiin, että kunnassa ryhdytään laatimaan ohjeistusta huoneistojakaumista ja keskipinta-aloista, jotta vältetään liian pienien asuntojen määrältä ja saadaan enemmän perheasumiseen soveltuvia asuntoja.

Todettiin, että asia tulee jatkossa esille asuntopoliittista ohjelmaa laadittaessa, mutta toimenpidealoite hyväksyttiin silti yksimielisesti.

 

Talousarvio 2022: investointimäärärahan poistaminen pysäköintihankkeelta

Sopimusneuvottelut Avaimen kanssa pysäköintitalon toteutuksen siirtoon liittyen ovat loppusuoralla (käyttölupasopimus liittyen tilapäisen pysäköintikentän toteuttamiseen ja hallintaan ja pysäköintitalon toteuttamisen viivästyttäminen). Aiempi sopimus edellyttää, että pysäköintitalo rakennetaan kerrostalojen yhteyteen. Pääajatuksena on, että kunta toimii pysäköintitalon päärakennuttajana.

Hanna Catani (vas.) esitti Annika Lappalaisen (vihr.) kannattamana, ettei 200 000 euron määrärahaa poisteta, vaan pysäköinnin kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti, mukaan lukien pysäköintitalon rakentaminen. Pysäköintitalon osalta syksystä alkaen käyty keskustelu jatkui siis tässäkin kokouksessa. Keskustelussa käytiin läpi kustannuksia, parkkipaikkojen tarvetta ja määrää, parkkitalon paikkaa ja kunnan roolia parkkitalon rakennuttajana.

Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 36–13, 2 tyhjää, eli määräraha poistetaan tämän vuoden talousarviosta eikä pysäköintitalo etene.

Itse käytin vihreän valtuutetun suusta ehkä epäloogiselta vaikuttaneen puheenvuoron siitä, että parkkitalon kanssa edettäisiin, sillä autopaikkojen tarve Hyrylässä on ilmeinen. Olen asiassa inhorealisti ja nähtävissä on, että autot eivät jatkossakaan Tuusulassa vähene. Ne vain levittäytyvät pintapysäköintipaikoille, joista on tulossa pulaa lähivuosina, kun esim. Prisma-keskus etenee ja kunnan työntekijät muuttavat takaisin keskustaan. Kommentoin myös sitä, miten tempoilevaa päätöksenteko tällä hetkellä on, kun kunnassa jo pitkälle ehtineitä, edellisen valtuuston päättämiä projekteja perutaan. Puheenvuorosta tuli runsaasti palautetta. ? Koko puhe löytyy tämän blogitekstin lopusta.

Tähänkin pykälään Tupulla oli toimenpidealoite, jossa esitettiin, että Tuusulan kunta ryhtyy toimiin Tuusulan pysäköintipolitiikkaselvityksen päivittämiseksi etenkin Hyrylän keskustan alueella. Pysäköinnistä käytävä keskustelu osoittaa, että jonkinmoinen suunnitelma on todellakin tarpeen, vaikka toki pysäköintiin on kiinnitetty huomiota mm. Hyrylän keskustan yleissuunnittelua tehtäessä.

 

Muissa asioissa Henri Savolainen (ps.) teki monen valtuutetun kannattaman aloitteen ulkotekojään ja jääkiekkokaukalon rakentamisesta.

Muissa puheenvuoroissa kaipailtiin Fazeria Tuusulaan ja valtuustolle hankittuja kokoustietokoneita. Jälkimmäisiä on luvassa vihdoin helmikuussa. Makeisia varmasti haluaisi useampikin kunta näillä tienoilla.

Puheenvuoroni kokouksessa

Pysäköintitalosta on keskusteltu syksyn ja alkuvuoden aikana eri toimielimissä tuntikausia. Keskustelun aikana tilanne on elänyt Suutarintien hankkeisiin liittyvien muiden neuvotteluiden vuoksi, mutta perusasia pysyy: autopaikkoja tarvitaan. Siitä ei ole kaiketi kukaan ollut eri mieltä, vaan keskustelua on käyty siitä, miten autopaikat toteutetaan. Edellisen valtuuston enemmistö päätyi pysäköintitalon kannalle. Sen mukaan virkahenkilöt ovat tehneet valmistelua.

Keskustelussa on esitetty erilaisia perusteita ensin pysäköintitalohankkeen perumisesta ja sitten sen siirtämisestä. Milloin perusteena on ollut raha, milloin se, että alueelle toivottaisiin mieluummin rakenteellista pysäköintiä, joka houkuttelisi “parempia” rakennushankkeita, kuin nyt kaavoitetut vuokra- ja asumisoikeustalot. Puhumme siitä, että kuntaan tarvitaan kohtuuhintaista asumista. Jos ja kun autot siirretään talojen alle, rakennuskulut nousevat, mikä nostaa asuntojen hintoja ja vuokria. Tämä vaikuttaa välillisesti myös siihen, millaisia asukkaita alueelle muuttaa. Alueen viihtyisyydestä kannetaan huolta, mutta toisaalta autoille halutaan raivata pihoilta mahdollisimman paljon tilaa, jotta ei tarvitsisi kävellä sitä muutaman sadan metrin matkaa parkkihallille.

Jos ja kun autot siirretään talojen alle, rakennuskulut nousevat, mikä nostaa asuntojen hintoja ja vuokria.

Yksi perustelu tämänhetkiselle esitykselle määrärahan poistosta on se, että parkkitalon rakentaminen ei ole vielä ajankohtainen, vaan se voisi odottaa muiden hankkeiden lähtemistä liikkeelle keskustassa. Eli: edelleen tarve autopaikoille lähitulevaisuudessa on ilmeinen.

Spekulointeja enemmän minua kuitenkin häiritsee se, että tempoilemme asiassa. En ajatellut valtuustoon päästyäni, että ensi töiksemme ryhdymme purkamaan edellisen valtuuston tekemiä päätöksiä. Olen kuvitellut, että homma toimii niin, että kun poliittiset valtasuhteet muuttuvat, sillä on vaikutusta ennen kaikkea tulevaan, ei menneeseen päätöksentekoon.
Pysäköintitalo on tästä vain yksi, mutta näkyvä esimerkki. Ajattelin, että jatkamme siitä, mihin ollaan päästy mm. kunnan asukasluvun virkistymisen osalta. Keskustojen tiivistäminen on ollut myös yksi ohjenuora, jonka varassa virkahenkilöt ovat tehneet mm. Hyrylän ja Jokelan yleissuunnitelmia ja kaavailuja myös pysäköinnin osalta. Ilmastosyyt, joukkoliikenteen toimivuus, viihtyisä kävelykeskusta…näistä tässä asiassa on myös kyse.

Tänään kunnanhallituksessa hyväksyttiin yhdessä laaditut eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt. Niissä yhtenä teemana on vastuullinen ja johdonmukainen johtaminen, johon kuuluu myös päätöksiin sitoutuminen. Sitä totisesti toivon jatkossa.

Outi Huusko
valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen