Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluista. Tulevilla aluevaltuutetuilla tulee olemaan harteillaan suuri vastuu siitä, että kaikki alueen asukkaat saavat tarvitsemiaan palveluita ja voivat hyvin. KEU-sotessa työskentelevät, yli 3600 ammattilaisen joukko tekevät työtänsä vahvalla ammattitaidolla. Työntekijöille täytyy tarjota työntekoon vaadittavat edellytykset.

Tiedämme, että esimerkiksi alkoholin liikakäyttö aiheuttaa sosiaalisia haittoja ja vakavia terveysongelmia. Alkoholismi vaikuttaa myös alkoholistin lähipiiriin, perheeseen ja lapsiin. Joissakin tilanteissa alkoholismi aiheuttaa kykenemättömyyttä opiskella tai käydä töissä ja lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden tarvetta. THL:n mukaan vuonna 2019 alkoholisairauksista johtuvia hoitovuorokausia vuodeosastoilla oli Suomessa 88 650. Näistä vuodeosaston hoitovuorokausista kertyy melkoinen lasku.

Valtakunnallisesti olemme saaneet kuulla, kuinka haastavaa päihdehoitoa on saada. Päihteidenkäyttäjän oma tahto saada päihdehoitoa ei läheskään aina riitä perusteeksi päihdehoidolle. Riippuvuussairauksissa tarvitaan usein pitkäjänteistä hoitoa ja kuntoutusta. Päihdekuntoutumisessa nähdään usein myös hetkittäisiä takapakkeja ja retkahduksia, joiden aikana palveluiden jatkuvuus ja niiden tarjoaminen tiheämmin on vaikuttavampi keino kuin niiden lakkauttaminen. Tulevien päättäjien tulisi luottaa siihen, että sijoittamalla esimerkiksi päihdehoitoon, säästäisimme niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa pitkällä aikavälillä. Inhimillisistä tekijöistä puhumattakaan. Sama logiikka on monistettavissa moniin muihin asioihin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asianmukainen ja oikea-aikainen palvelu vähentää raskaampien palveluiden tarvetta myöhäisemmässä vaiheessa.

Tulevat valtuutetut tarvitsevat rohkeutta ja luottamusta palveluihimme tulevalla valtuustokaudella. Rohkeutta tarvitaan sijoittaa resursseja palveluihin ja luottamusta siihen, että palvelut ovat vaikuttavia. Vaikuttavat palvelut ja ajoissa tarjottu apu ja tuki ovat viisasta ja vastuullista taloudenhoitoa.

Annika Lappalainen
Tuusula
Aluevaaliehdokas

Artikkeli on julkaistu Keski-Uusimaassa 21.1.2022