Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tuusula määrittää asunnottomuuden poistamisen tavoitevuodeksi vuoden 2024

Tänään 11.4.2022 valtuustoblogin kirjausvuorossa Annika (joka on myös maltillisesti kommentoinut käsillä olevia asioita).

Laillisessa ja päätösvaltaisessa kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

§ 37 käsitteli Jokelan keskustan yleissuunnitelmaa, johon Aarno Järvinen (sd.) teki muutosesityksen, joka koski keskustan tyhjää päiväkotitonttia ja asuinrakentamista. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Aarno piti puutarhakaupungin perusteista ihanan puheen. Hyvä Aarno! Elisa Laitila (tupu) piti ihanan ja raikkaan puheenvuoron siitä, että laitetaan suunnitteluun vauhtia.

Jokela on ihana! Jokelassa on ihan hirvittävästi hyviä asioita. Ei mene viikkoa, etten hyryläläistyneenä, entisenä jokelalaisena kaipaisi sinne. En ehkä ”junantuomana” tuntisi olevani niin tuusulalainen, ellei tuusulalaisuuteni alkutaival olisi lähtenyt juuri Jokelasta.

§ 38 Tuusulan hyvinvointisuunnitelma (joka on ihan hirvittävän tärkeä asiakirja). Valtuusto sai esittelyn hyvinvointisuunnitelmasta Kehittämispäällikkö Heidi Hagmanilta ja selvityksen kouluterveyskyselyn tuloksista (todella tärkeää dataa) ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta kehittämispäällikkö Katja Elolta kasvun ja oppimisen toimialueelta. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja.

§ 39 Sidonnaisuusilmoitukset merkittiin tiedoksi. Sidonnaisuusilmoituksia pääset lukemaan täältä.

§ 40 Jani Peltoselle myönnettiin ero luottamustoimesta. Peltosen tilalle rakennusvalvontajaoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Päivö Kuusisto ja Päivön tilalle varajäseneksi Kim Kiuru. Onnea Kim ja Päivö!

§ 41 Jani Peltoselle myönnettiin ero luottamustoimesta. Kuntakehityslautakunnan varajäseneksi valittiin Jukka Lehtonen. Onnea Jukka!

§ 42 ja 43, aloitteiden käsittelyä (roskisten ja ulkotekojääradan selvittelyä)

§ 44 Muut asiat: aloitteita

  • Asunnottomuuden poistamisen tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen, vihreä valtuustoryhmä ja n. 30 allekirjoittajaa, kts. alla
  • Tuusinfon palvelupiste pysyväksi toiminnaksi Kellokoskelle ja Jokelaan (PS ja useat muut)
  • Erityisopetuksen järjestäminen pienryhmissä (PS)
  • Ilmastostrategian tavoitteita (Eeva-Liisa Nieminen)
  • Työllistymistapahtuma (vas ja 6 muuta)
  • Tilat nuorisolle Hyrylään (Tupu)
  • Katutoiminnan palauttaminen Tuusulaan (Tupu)

Vihreän valtuustoryhmän aloitteen asunnottomuuden poistamisen tavoitevuoden asettamisesta allekirjoitti valtuuston enemmistö, yli 30 valtuutettua.

Valtuustoaloite asunnottomuuden poistamisen tavoitteiden asettamiseksi ja seuraamiseksi

ARA:n selvityksen mukaan Tuusulassa asunnottomia oli vuoden 2021 lopussa 13 henkilöä, joista nuoria oli 4. Saman selvityksen mukaan 65% asunnottomista on sellaisia, jotka majoittuvat väliaikaisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Tästä syystä asunnottomuus on ilmiö, joka ei juurikaan näy katukuvassa. Tilastot eivät koskaan näytä koko totuutta asunnottomuuden laajuudesta. Tuusulassa on hyvät edellytykset pyrkiä kunnaksi, jossa asunnottomuutta ei ole.

Asunnottomuus ei ole ihmisen ominaisuus, vaan tilanne, johon kuka tahansa voi joutua. Asunnottomuuden riskiä nostavat esimerkiksi vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, sosiaalisten resurssien vähäisyys tai muutokset elämäntilanteessa kuten ero, muutto toiselle paikkakunnalle tai työttömyys. Asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan eriarvoistamista vähentäviä toimia.

Keväällä 2019 Suomen hallitusohjelman tavoitteeksi kirjattiin asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä ja poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusula määrittää asunnottomuuden poistamisen tavoitevuodeksi vuoden 2024 ja että tämän tavoitteen edistymistä seurataan suunnitelmallisesti.

Tuusulan Vihreä valtuustoryhmä