Työhyvinvointia, sivistystä ja luonnonsuojelua

Kunnanvaltuuston toukokuun kokouksen aluksi kukitettiin pitkään valtuutettuna olleet, tasavuosia täyttäneet Kim Kiuru ja Päivö Kuusisto. Sydämelliset onnittelut! Päivön mukaan välikukitukset kuulemma kannustavat edelleen jatkamaan luottamustehtävissä.

§ 54 Talousjohtaja selosti kokouksessa neljännesvuosikatsausta. Päätimme myös määrärahamuutoksista. Valtuusto on saanut sekä valtuustoseminaarissa että iltakoulussa kattavan esittelyn alkuvuoden taloustilanteesta, joten kohta päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 55 Henkilöstökertomus

Annika toi esille henkilöstön merkityksen kunnan tärkeimpänä voimavarana. Henkilöstöpula on tällä hetkellä valtakunnallinen ongelma. Tämän valtuustokauden aikana meiltä vaihtuu (eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden vuoksi) arviolta kolmannes henkilöstöstä, joten on todella tärkeää pitää yllä hyvää työnantajakuvaa. Tässä ollaan tehty jo hyviä asioita, mm. vakinaistamalla määräaikaisia työsuhteita.

Aiemmissa kertomuksissa mukana olleita pääluottamusmiesten terveisiä hyvinvointikertomukseen kaipailtiin. Kertomus on tehty kuntatyönantajien mallipohjalle, jolloin siihen ei enää ole liitetty luottamusmiesten tai työsuojelutoimikunnan terveisiä.

Kokouksessa käytiin yleistä keskustelua yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä. Siihen on olemassa useita foorumeita, jotka kokoontuvat kuukausittain. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia seurataan jatkossa säännöllisillä kyselyillä, joita on tehty myös korona-aikana.

§ 56 Ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus on päätetty siirtää Kirkonkylän kampukseen, joka nousee vanhan Kirkonkylän koulun paikalle. Hanna Catani (vas.) käytti hyvän puheenvuoron siitä, miten tärkeää on, että koulupäätös on vihdoin tehty, eikä Tuusulan ruotsinkielisten perheiden tarvitse elää epätietoisuudessa koulun tulevaisuudesta.

Hienoa, että voimme panostaa ruotsinkieliseen koulutukseen ja sitä kautta toivon mukaan myös vahvistaa Tuusulan ruotsinkielistä yhteisöä. Myös tulevan koulun kaksikielisyys nähtiin voimavarana kaikille oppilaille. Uusi koulu keskeisellä paikalla tukee myös henkilöstön saatavuutta.

Matti Alanko (kesk.) ehdotti, että Tuusula aloittaa neuvottelut jonkin ruotsinkielisen säätiön kanssa päiväkodin ja eskarin perustamiseksi Ruotsinkylään. Asiasta on muistitiedon mukaan joskus tehty suunnitelmia. Esitys raukesi kannattamattomana.

§ 57 Tuusulan sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma 2022–2025 hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 58 Päätimme ottaa Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksessa käyttöön tulosidonnaisen palvelusetelin. Palvelusetelin käyttöönotto edellyttää vielä paljon valmistelua, joten se saadaan käyttöön vasta syksyllä 2023.

§ 59 Päätettiin Jokelan Puhelinkujan alueen korttelin 60075 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen rakennuskiellosta.

§ 60 Tuusulassa on kiitettävällä tavalla lisätty suojeltavia alueita viimeisen viiden vuoden aikana Tuusulan kunnan omistamille alueille. Olemme tunnistaneet arvokkaita luontokohteita ja  suojelleet niitä.

Kuntakehityslautakunta esitti suojeluun kolmea aluetta eri puolilla Tuusulaa. Kunnanhallitus pudotti käsittelyssään kuitenkin Kellokoskella sijaitsevan, Savikulman alueelle sijoittuva maakunnallisestikin merkittävän, arvokkaan lehtometsän pois valtuustolle tekemästään esityksestä. Yhtenä perusteena käytettiin alueen pienuutta. Tuusulassa aiemmin suojellut lehdot ovat pääasiassa kooltaan pieniä, jopa alle hehtaarin alueita. Toisena perusteena esitettiin, että suojelualueista tuppaa meillä tulemaan pusikoita, jolloin idea tietyn luontotyypin suojelusta vesittyy.

Kokouksessa Liisa Palvas (tupu) teki esityksen siitä, että myös Savikulman lehtoalue suojellaan. Kannatin esitystä ja Savikulma palautettiin suojeltaviin alueisiin äänin 24–27. Pasi Huuhtanen jätti kohtaan eriävän mielipiteen.

Täältä löytyy lista Tuusulan luonnosuojelualueista.

§ 61–62 Fjällbon asuinrakennuksen, Harjulan ja Hirsitien kaavamuutos päätettiin esityksen mukaan, samoin Kivikiilan kaava.

§ 63–64 Kuntakehityslautakunnan ja rakennusvalvontajaoksen aiemmat kokoonpanot eivät olleet kaikilta osin hallintosäännön mukaiset, mutta nyt saatiin tilanne korjattua. Henkilövalinnat näkyvät tarkemmin kunnan tiedotteesta.

§ 65–73 Aloitteita käsiteltiin melkoinen liuta, joista muutama poiminto:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotointi Tuusulan peruskouluissa. Tuusula on tässä etunenässä, lainsäädäntöhanke asiasta on tulossa. Toivottavasti se etenee, jotta toiminnan rahoitus saataisiin turvattua.
 • Work in -työllistymistapahtuman/rekrymessujen järjestäminen Tuusulassa
 • Saavutettavuuden varmistaminen Tuusulan valtuuston kokousten kohdalla: valtuuston kokousten tallenteiden saavutettavuutta parannetaan, eli videot tekstitetään 14 vuorokauden kuluessa, joten ne palaavat kunnan sivuille.
 • Tuusula-palkinto: Tupu esitti kohtaan toimenpidealoitetta nykyisten palkintojen kehittämiseksi siten, että jokin niistä voidaan laajentaa aloitteessa tarkoitettua palkintoa vastaavaksi. Ehdotus hävisi äänestyksessä luvuin 34–12–1.
 • Eläinlääkäripalvelujen turvaaminen Tuusulassa
 • Tuomalan–Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue
 • Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen yhteistyössä kuntien kanssa
 • Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kiekontie–Jussilanpolku/Lahelanniitty
 • Lasten ja nuorten koulun tukipalvelut

Kokouksessa tehdyt aloitteet: 

 • Luottamushenkilöt tutustumaan kunnan kohteisiin, Eeva-Liisa Nieminen (vihr.) 
 • Tuusulan sivistystoimen ylläpidettäväksi lista ammattitaiteilijoista, jotka voisivat mm. vierailla kouluissa ja varhaiskasvatuksessa  Lauri Untamo (kok.)
 • Ristikiventielle kevyen liikenteen väylä (tupu)