Eeva-Liisa Nieminen

Olen valtuutettu, filosofian tohtori, opettaja ja vuodesta 2016 eläkkeellä. Asun Linjamäessä, ja opiskeluaikoja lukuun ottamatta olen asunut täällä aina. Linjamäessä olen aktiivinen myös Linjalan toiminnassa, jossa on parhaillaan meneillään leikkipuiston aita- ja kunnostamisprojekti.

Toimin fysiikan ja kemian opettajana Keravalla. Pidin Keravasta, pidin työstäni, ja se sai minut innostumaan myös jatko-opiskelusta, joka olikin suuri inspiraatio yläkoulun opetukselle, ja väitöskirjani aihe liittyi oppilaiden motivaatioon. Keravalle oli myös sopiva matka junalla Nuppulinnasta. Samaan aikaan kun koulutyö loppui, lakkautettiin myös Nuppulinnan asema ja väittelin tohtoriksi.

Olen toiminut kolme kautta valtuutettuna, yhden varavaltuutettuna ja hallituksen varajäsenenä, samoin useissa lautakunnissa. Toimin ryhmäpuheenjohtajana. Pidän vahvuutenani kunnan eri osien tuntemusta ja kokemustani sekä sitä, että tieteellisen lähestymistavan mukaisesti tutkin asioita monelta kannalta, perehdyn niihin ja toiminnallani pyrin edistämään luontoon, ilmastoon, kuntalaisten osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

LÄHIMETSÄT, LÄHITERVEYSASEMAT, LÄHIKOULUT, LIIKKUMISEN MAHDOLLISUUS

Tavoitteeni

Puolustan intohimoisesti kyläkouluja, ja tulen jatkamaan niiden ja kylien puolustamista.

Puolustan julkisen liikenteen parantamista. HSL on tuonut Hyrylään bussilinjoja. Kuitenkin on valkoisia alueita, joihin pitäisi saada vaikkapa kutsuliikenne. Samoin suoria yhteyksiä kaivataan Helsingin keskustaan. Maaseudun olosuhteissa runkolinja ja vaihdot toimivat huonosti. Pikkubussi kulkee täältäkin, mutta sen määränpää vaihdettiin Jokelaan Järvenpään sijaan, ja se tekee pitkän lenkin Purolaan. Purolasta voisi olla yhteys Järvenpäähän. Myös vaihtoajoissa olisi paljon sujuvoittamista. Olen tehnyt lukuisia aloitteita kuntaan julkisen liikenteen parantamiseksi. Nuppulinnan ja Purolan seisakkeet tulisi ottaa uudelleen käyttöön kahden lisäraiteen rakentamisen myötä.

Puolustan Rykmentinpuiston upeaa metsäaluetta, joka sijaitsee lähellä Hyrylää ja on mitä parhain ulkoilu- ja virkistysalue.

Sekä seniorien että nuorten ja lasten harrastukset ja liikkuminen koko kunnan alueella tulee mahdollistaa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta on tärkeää, että eri puolilla kuntaa järjestetään jumppa- ja muita liikunnan ryhmiä. Kasvavien nuorten ja lasten hyvän elämän edellytyksiin tarvitaan mahdollisuutta osallistua harrastuksiin. Lähiterveysasemat tulee säilyttää. Ne voivat sisältää myös aivan uudenlaista perheiden ja senioreiden neuvolatoimintaa.