Hyvää elämää vihreässä Tuusulassa

Tuusulan vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Vihreässä Tuusulassa huolehditaan ihmisistä ja ympäristöstä

 • Vihreässä Tuusulassa on hyvä kasvaa, tehdä töitä ja vanheta.

 • Kotikadut ja kylät ovat viihtyisiä, metsät virkistäviä. Tuusulanjärvessä voivat uida ihmiset ja kalat.

 • Ennaltaehkäisevät palvelut toimivat. Kaikki tulevat kuulluksi.

 • Luonnonsuojelualueita perustetaan lisää ja ilmastonmuutosta hillitään osana Hinku-verkostoa. Uusiutuvan energian tuotanto tuplataan.

Vihreässä Tuusulassa on ilo kasvaa, oppia ja luoda uutta

 • Takaamme kaikille tasa-arvoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimivissa ja terveellisissä tiloissa.
 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjäytymistä.
 • Tuemme hyvinvointia, sivistystä ja tasa-arvoa edistävää tekemistä ja uuden oppimista.
 • Monipuolistamme Tuusulan kulttuurikokemuksia.

Vihreässä Tuusulassa vahvistetaan kestävää kehitystä

 • Investoimme hyvinvointia lisäävään kasvuun. Edistämme kestävää elinkeinotoimintaa, yritteliäisyyttä ja uusien ratkaisujen löytämistä.
 • Parannamme joukkoliikenteen saavutettavuutta. Jatkamme kävely- ja pyöräilyreittien parantamista.
 • Rakennamme viihtyisää ympäristöä. Suosimme puurakentamista.
 • Huolehdimme rakennuksistamme ja käytämme niitä tehokkaasti.

Tehdään yhdessä Tuusulasta vieläkin vireämpi ja vihreämpi!

★ Kuntavaaleissa valitaan ihmiset päättämään meitä kaikkein lähimpänä olevista arjen asioista. ★ Käytä ääntäsi. ★

 • Vaalipäivä on 13.6.2021.
 • Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.