Kaavoitus on yksi tärkeimmistä kunnan tehtävistä. Se on työkalu, jolla ohjataan kunnan kokonaisvaltaista kehitystä: palveluja, yritystoimintaa, asuntokantaa, liikennettä, virkistäytymistä ja lähiluonnon suojelua. Maankäyttö ja kaavoitus ovat myös väylä kuntalaisten osallisuuteen.

Osallisuus pitää sisällään arvoja kuten saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Kunnassa osallisuus voidaan muotoilla oikeudeksi kuulua ja vaikuttaa yhteisöön sekä tuottaa ja saada osansa yhteisestä hyvästä. Henkilökohtaiset ominaisuudet kuten ikä, kieli, asuinpaikka, koulutus tai varallisuus eivät saa määrittää osallisuutta. Yhteisön, ja laajemmin yhteiskunnan, kannalta osallisuuden toteutuminen ei ole yhdentekevää.

Osallisuuden on havaittu edistävän terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentävän samalla köyhyyttä ja syrjäytymistä. Osallisuuden avulla rakennetaan yhteisöllistä turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta.

Kaavoituksen avulla paitsi rakennetaan konkreettisesti kuntaa myös määritellään, mikä kunnassa on yksityistä, mikä yleistä ja yhteistä. Tällöin ollaan osallisuuden ytimessä.

Tuusulassa on meneillään sekä yleiskaavaprosessi että monia kuntalaisille merkityksellisiä osayleiskaavaprosesseja. Muun muassa Hyrylän palvelukeskus, Anttilanranta II, Fjällbon puistoalueen kaavoittaminen asuinrakennuksille sekä Tuuskodon ympäristön kehittäminen muokkaavat osaltaan sitä, kenelle Tuusula kuuluu ja minkälaisin ehdoin. Tuusulassa onkin monia kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan ainutlaatuisia kohteita, joista jokaisen kuntalaisen tulisi voida nauttia.

Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä valmistelussa että päätöksenteossa on ensisijaisen tärkeää, jotta osallisuus voisi toteutua.
Kuntalaisilla tulee olla oikeus saada ajantasaista tietoa kaavoituksesta, mutta myös aito mahdollisuus vaikuttaa maankäyttöön aina suunnitteluvaiheesta päätöksentekoon. Panostamalla esimerkiksi monimuotoiseen asuntokantaan sekä alueiden eriytymisen vastaiseen työhön tuetaan myös tulevan sukupolven kuntalaisten mahdollisuuksia kuulua yhteisöönsä. Erityisesti kaavoituksen vaikutusten arviointi haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuten lapsiin ja ikääntyviin tulee arvioida huolella.

Osallisuuden tulee toimia läpileikkaavana teemana kaikessa maankäytössä – vain kuntalaisten osallisuuden kautta voimme rakentaa aidosti asukkaidensa näköistä kuntaa.

Ringa Prauda-Rydgren
kuntavaaliehdokas 2021

Petteri Lahtinen
kuntavaaliehdokas 2021

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 13.5.2021.