Keskitytään Tuusulassa nyt hyvinvoinnin kasvattamiseen

Tuusulassa on viime vuodet keskitytty kehittämään rakenteita ja laittamaan kasvun edellytyksiä kuntoon. On tehty uutta Tuusulaa. Tulokset alkavat jo näkyä mm. hienoisena väestönkasvuna ja rohkeina, tulevaisuuteen katsovina investointipäätöksinä.

Vauhti on ollut kova. Kunnassa onkin käynnissä nyt samaan aikaan monta isoa hanketta: on koulujen ja päiväkotien rakennushankkeita, kaavahankkeita ja Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämistä. Sen lisäksi valtuustokaudella on muutettu kunnan organisaatiota, aloitettu kuntayhtymäyhteistyö terveydenhuollossa, kehitetty joukkoliikennettä HSL:n jäsenenä ja käynnistetty Lean-kehittämistyö toiminnan sujuvoittamiseksi. Kunnalle on tullut uusia vastuita ja samalla edunvalvontatarpeet ovat lisääntyneet.

Olisiko tulevalla valtuustokaudella aika vetää hetki henkeä ja suunnata fokus sen varmistamiseen, että niin kuntalaiset kuin henkilöstö pysyvät mukana muutoksissa ja voivat hyvin?

Edessä on myös koronan jälkihoito, jonka määrää ja kestoa on vielä vaikea arvioida.

Lean-ajattelun yksi perusperiaate on, että työjonossa ei saa olla liikaa tavaraa. Jos uusia asioita aloitetaan, vaikka edelliset ovat vielä pahasti kesken, on vaarana, että mikään ei oikein kunnolla etene. Tarvitaan suvantokohtia, joissa asioita myös valmistuu.

Tämä valtuustokausi on ravistellut meidät Ruususen unesta ja eteenpäin on haluttu mennä vauhdilla. Pysähtyneisyyden aikaa ei varmaan kukaan kaipaa, mutta maltti on nyt valttia. Se saattaa myös säästää turhilta kustannuksilta ja harmittavilta takaiskuilta. Liian usein käy toteen sanonta “Koskaan ei ole aikaa tehdä kunnolla, mutta aina on aikaa (ja rahaa) tehdä kahdesti”.

Siksi on nyt aika hetkeksi keskittyä hyvinvoinnin lisäämiseen. Antaa aikaa jo tehtyjen päätösten toteuttamiseen ja siihen tarvittavaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Kunnan henkilöstön jaksamisen kannalta on tärkeää, että perustyön saa tehdä kunnolla ja ehtii nauttia myös sen tuloksista. Myös kuntalaisten osallistumisen kannalta on tärkeää jättää kunnan tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten ja hankkeiden aikatauluihin väljyyttä.

Aito demokratia tarvitsee aikaa.

Outi Huusko
Tuusulan vihreiden pormestariehdokas kuntavaaleissa 2021

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 1.6.2021.