Klaus Koivunen ehdotti Tuusulaa ilmastotoimien edelläkävijäksi yhteishengen luomiseksi ja nuorten ilmastohuolen vähentämiseksi (K-U 11.8.). Ehdotus on mainio.

Tuusulan Vihreiden tavoitteena on saada Tuusulassa voimatoimet käyntiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Saimme pormestariohjelmaan 2021–2025 kirjauksen siitä, että Tuusula valmistelee ilmasto-ohjelman. Ohjelmassa määritellään Tuusulan ilmastotavoitteet ja seurataan niiden toteutumista. Ohjelman avulla arvioidaan kunnan hankkeiden vaikutusta ilmastoon.

Nyt on tarpeen tehdä Tuusulalle oma, kattava suunnitelma ja sitoutua siinä toimiin, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

Tuusula on ollut pitkään mukana Kuuma-kuntien yhteisessä ilmastotyössä. Kunnassa on tehty paljon jo oikein: lisätty aurinkoenergian käyttöä ja kierrätystä sekä pyritty energiansäästöön. Nyt on tarpeen tehdä Tuusulalle oma, kattava suunnitelma ja sitoutua siinä toimiin, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

Tuusulan on lisättävä ilmasto- ja ympäristöosaamistaan ja tuotava ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kaikkien toimialojen yhteiseksi tehtäväksi. On hankittava ja jaettava lisää osaamista ja ratkaisukeskeistä otetta.

Useissa kunnissa ilmasto- ja ympäristötyön tavoitteet on asetettu korkeammalle kuin valtakunnallisesti. Tämä on tuonut esimerkiksi Iin kunnalle ja Lahden kaupungille paljon myönteistä huomiota sekä lisännyt asukkaiden yhteishenkeä, aivan kuten Koivunen kirjoitti (K-U 11.8.).

Tuusulassa voidaan nopeuttaa tuulivoiman kaavoittamista esimerkiksi teollisuusalueille ja tehdä lupaprosessit suotuisiksi uusille hankkeille. Voimme tukea rakennusten öljylämmityksen vaihtamista maalämpöön, ja kokeilla aurinkovoiman lisäämiseksi joukkorahoitusmalleja, joissa investoinnista myöhemmin tuleva rahallinen hyöty jaetaan reilusti. Voimme kannustaa työmatkojen hyötyliikkumiseen ja joukkoliikenteen käyttöön lisäämällä pyöräparkkeja ja parantamalla kevyen liikenteen väyliä. Voimme lisätä kasviproteiinien ja kotimaisen kalan käyttöä kunnan ruokapalveluissa – ilmasto- ja terveyssyistä.

Tuusula voi investoinneillaan luoda ilmastomyönteistä kysyntää ja edistää kestäviä ratkaisuja tuottavien yritysten liiketoimintaa. Ilmastonmuutoksen huomioiminen on yrityksille iso tulevaisuuden kilpailukykytekijä. Kaikki toimet ja kannusteet tähän suuntaan vievät muutosta eteenpäin ja luovat myös taloudelle kestävää polkua.

Meillä kaikilla on asukkaina oma osamme ilmastotyössä. Meri koostuu pisaroista: pienimmätkään teot ympäristön ja ilmaston hyväksi eivät mene hukkaan.

Tuusulan Vihreät ry
Outi Huusko
Hanna Rintala
Heli Karjalainen

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 16.8.2021.