Valtuusto hyväksyi Tuusulan eettiset ohjeet

Ennen kokouksen alkua ”pohjoisen valtuutetut” luovuttivat aloitteen Jokelan tiilitehtaan kunnostamisesta 150-vuotisjuhlaan vuonna 2024. Saimme myös koulutusta pöytäkirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen. Jatkossa valtuuston ja lautakuntien yms. pöytäkirjat tarkastetaan sähköisen järjestelmän kautta.

§7 Kokous todettiin laillisesi ja päätösvaltaiseksi

§8 Valittiin pöytäkirjantarkastajat

§9 Kokouksessa oli ”tiedoksi”-pykälä Hyrylän palvelukeskuksen tilanteesta.

Me valtuutetut saimme tästä kattavan esittelyn viime torstaina jo valtuustoinfosta. Kati Lepojärvi (tupu) esitti, että selvitetään linja-autopysäkkien sijoittamista palvelukeskuksen läheisyyteen. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

§10 Sulan työpaikka-alue kolmosen asemakaavan muutos hyväksyttiin.

§11 Rakennuskieltoja jatkettiin Hyrylän alueilla.

Nämä paikat sijoittuvat mm. Amerin pääkonttorin kortteliin, Tuusulanväylän ja Itäväylän kulmassa oleva kylmäaseman kortteliin ja Terran (nyk. Stark) ja Lidlin kortteliin. Rakennuskielto on asetettu,​ koska on katsottu olevan tarvetta selvittää ja varmistaa kunnan kaupallisen rakentamisen ohjauksen ja tältä osin asemakaavojen muuttamisen tarve. Rakennuskielto on asetettu alkujaan 2017. Tästä Raimo Stenvall (tupu) teki muutosesityksen, ettei rakennuskieltoa jatketa. Saman muutosesityksen teki Anu Åberg (kesk.) ja Mirka Kovalainen (kesk.) kannatti muutosesitystä. Rakennuskielto asetettiin äänestyksen jälkeen äänin 36–14, 1 tyhjä.

§12 Hyväksyimme strategiaan liittyvät toimenpideohjalmat: digitalisaatio-ohjelman ja osaaminen- ja kyvykkyydet- ohjelman.

§13 Tuusulan eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt hyväksyttiin niinikään.

Elisa Laitila (tupu) teki muutosesityksen, joka liittyi kunnan tapahtumissa oleviin häirintäyhdyshenkilöihin ja siihen, että häirintäyhdyshenkilöitä olisi yhden sijaan kaksi, niin mies kuin nainen. Esitys sai kannatusta ja muutos tehtiin yksimielisesti. Nämä eettiset pelisäännöt eivät ole tulleet mitenkään taivaasta annettuna vaan ne on laadittu yhdessä, joka varmasti lisää ohjeisiin sitoutumista.

§14 ja 15 aloitteet rekrytointeja koskeviin haastatteluryhmiin ja palvelukeskuksen kustannuksiin liittyen katsottiin käsitellyksi.

Aloitteita jätettiin kolme

  • Jokelan Tiilitehtaan kunnostamiseen
  • Hyrylän vanhan ostarin käyttäminen väliaikaistiloina
  • eläinlääkäripalveluiden tilan kartoittaminen Tuusulan kunnan alueella.

Koko pöytäkirja tulee tutustuttavaksi kunnan sivuille heti kun se on (sähköisesti) tarkastettu ja allekirjoitettu.

Annika Lappalainen